#

Waarom Gerode?

In juli 2020 bestaat mijn praktijk 12 ½ jaar onder de naam Gerode. Deze naam is ontstaan uit een combinatie van mijn voor- en achternamen. Toen ik ging kijken op internet zag ik dat er in Duitsland, richting Berlijn, een Benedictijnerklooster is met de naam Gerode. Het wordt gebruikt als gezondheidscentrum. Mensen kunnen er rust vinden en er wordt onder andere yoga gegeven.

Deze informatie gaf mij het gevoel dat deze naam voor mijn praktijk klopte. Ik ben geboren in 1954, en zoals ik het ervaar, in de schaduw van de tweede wereldoorlog. Vanaf mijn kindertijd hoorde ik mijn familie over hun oorlogservaringen vertellen. Er waren ook familieleden die er niet over spraken omdat zij niet aan deze ervaringen herinnerd wilde worden.

Als kind zag ik een man op straat lopen die hardop in zichzelf praatte en waarvan gezegd werd dat dit ontstaan was in een concentratiekamp. Het maakte een diepe indruk op mij. De ervaringen van mijn familie waren in mijn kinderogen niet te vergelijken met wat deze man had meegemaakt. Dat vind ik nog steeds maar toen ik ouder werd, besefte ik dat door het overlijden van mijn opa, tijdens een schildklieroperatie in de oorlog, mijn oma alleen achter bleef met haar kinderen onder barre omstandigheden.

Mijn vader heeft veel over de oorlog verteld. Het was zijn manier van verwerken die voor ons gezin niet altijd makkelijk was. Achteraf zie ik het voordeel dat ik hierdoor weet wat het heeft betekend voor de generatie die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt. Toen besefte ik nog niet de impact die het heeft gehad op de volgende generaties. Dat kwam later toen ik beter begon te begrijpen waarom wij ziek worden.

Nog later kwam bij het behandelen van mijn cliënten veelal een oorlogservaring, meestal uit de tweede wereldoorlog, naar voren als een belangrijke invloed op het verstoren van hun gezondheid. Mijn cliënten komen met heel verschillende hulpvragen en er is tot nu toe (2020) bijna niemand geweest die hier zelf al bewust van was. Toen ik in 2008 de naam Gerode koos had ik al 14 jaar ervaring met behandelen op kleine schaal. Genoeg jaren om de rode draad in mijn praktijk te herkennen en Gerode een toepasselijke naam te vinden.